Source:
Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek, Obwód obronny klasztoru norbertanów w Witowie w świetle badań terenowych, [w:] Marek Derwich, Anna Pobóg-Lenartowicz (red.), Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, Seriies 1, Colloquia, 5), Wrocław-Opole-Warszawa, Wydawnictwo DiG, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych „Larhcor”, 2005, s. 351-356

Introduced: 20.08.2014 10:22 | Last update: 23.05.2016 23:36

Author / co-authors: Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek

Title: Obwód obronny klasztoru norbertanów w Witowie w świetle badań terenowych

Editor / co-editors: Marek Derwich, Anna Pobóg-Lenartowicz

Series and subseries: Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, Seriies 1, Colloquia, 5

Place / places of publication: Wrocław-Opole-Warszawa

Publishing house: Wydawnictwo DiG, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych „Larhcor”

Year / years of publication: 2005

Pages: s. 351-356

Inne z tej serii