Source:
Prejs Roland OFMCap, Źródła do dziejów zakonników Królestwa Polskiego po kasacie klasztorów w 1864 r. Szkic zagadnienia, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 67, 1997, s. 333-347

Introduced: 10.12.2013 14:48 | Last update: 25.01.2015 15:13

Author / co-authors: Prejs Roland OFMCap

Title: Źródła do dziejów zakonników Królestwa Polskiego po kasacie klasztorów w 1864 r. Szkic zagadnienia

Journal: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne

Year/volume: 67

Year: 1997

Pages: s. 333-347