Source:
Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek, Lewandowski Marcin, Klasztor w Ołoboku w badaniach archeologicznych roku 1997, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica”, 23, 2001, s. 103-117

Introduced: 20.08.2014 10:30 | Last update: 27.01.2015 12:22

Author / co-authors: Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek, Lewandowski Marcin

Title: Klasztor w Ołoboku w badaniach archeologicznych roku 1997

Journal: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica

Year/volume: 23

Year: 2001

Pages: s. 103-117