Source:
Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek, Pietrzak Janusz, Zespół pocysterski w Jemielnicy na Śląsku Opolskim w świetle badań terenowych, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica”, 22, 1998, s. 167-178

Introduced: 20.08.2014 10:32 | Last update: 27.01.2015 12:24

Author / co-authors: Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek, Pietrzak Janusz

Title: Zespół pocysterski w Jemielnicy na Śląsku Opolskim w świetle badań terenowych

Journal: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica

Year/volume: 22

Year: 1998

Pages: s. 167-178