Source:
Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek, Pietrzak Janusz, Z zagadnień komunikacji zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach, „Materiały Muzeum Państwowego w Pszczynie”, 9, 1996, s. 12-28

Introduced: 20.08.2014 12:16 | Last update: 27.01.2015 12:24

Author / co-authors: Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek, Pietrzak Janusz

Title: Z zagadnień komunikacji zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach

Journal: Materiały Muzeum Państwowego w Pszczynie

Year/volume: 9

Year: 1996

Pages: s. 12-28