Source:
Miaskowski K., Ks. Sucharskiego wykaz klasztorów w Archidiecezyi gnieźnieńskiej znajdujących się z roku 1838, „Unitas”, R. 1, t. 1, 1909, 1-6, s. 170-175

Introduced: 20.08.2014 19:51 | Last update: 15.07.2015 12:43

Type of work: Bibliografia / przeglądowy

Author / co-authors: Miaskowski K.

Title: Ks. Sucharskiego wykaz klasztorów w Archidiecezyi gnieźnieńskiej znajdujących się z roku 1838

Journal: Unitas

Year/volume: R. 1, t. 1

Year: 1909

Number / issue: 1-6

Pages: s. 170-175

Electronic document