Source:
Faber-Chojnacka Anna, Historia powstania klasztoru Panien Benedyktynek lwowskich (na podstawie archiwum i kronik klasztornych Biblioteki Klasztoru w Krzeszowie, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, 2003, 9, 261-265

Introduced: 20.08.2014 20:42 | Last update: 14.01.2015 21:33

Type of work: Bibliografia / przeglądowy

Author / co-authors: Faber-Chojnacka Anna

Title: Historia powstania klasztoru Panien Benedyktynek lwowskich (na podstawie archiwum i kronik klasztornych Biblioteki Klasztoru w Krzeszowie

Journal: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis

Year: 2003

Number / issue: 9

Pages: 261-265