Source:
Matusiewicz Hubert Andrzej, Brat Ludwik Perzyna (1742-1800) lekarz i pisarz w bonifraterskim habicie. W 2010. rocznicę śmierci brata Ludwika Perzyny i w roku obchodów jubileuszu 400-lecia obecności Zakonu Bonifratów w Polsce, Rzym-Warszawa, Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, 2010, ss. 355, il.

Introduced: 20.08.2014 20:45 | Last update: 14.01.2015 18:41

Type of work: Bibliografia / przeglądowy

Author / co-authors: Matusiewicz Hubert Andrzej

Title: Brat Ludwik Perzyna (1742-1800) lekarz i pisarz w bonifraterskim habicie. W 2010. rocznicę śmierci brata Ludwika Perzyny i w roku obchodów jubileuszu 400-lecia obecności Zakonu Bonifratów w Polsce

Place / places of publication: Rzym-Warszawa

Publishing house: Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego

Year / years of publication: 2010

Pages: ss. 355, il.

Additional information for readers:

Współwyd.: Homilia B. Ludwika Perzyny [...] do swoich Braci zakonnych utwierdzaiąc ich w Wierze obiawioney, przeciw zaraźliwym teraźnieyszych Deistów mowom. W następujących pytaniach [...] z Danemi na nie Odpowiedziami miana; Streszcz. po ang., fr., niem., wł., ros. i hisz.