Archiwalium urzędowe:
Bazylianie, Lady (Zwiastowanie NMP), Дело о взыскании процентов с суммы, следуемой Ляденскому базилианскому м-рю с помещиков Ваньковичей / Sprawa o odzyskanie procentów z kwot, należnych klasztorowi bazyliańskiemu w Ladzie od właścicieli Wańkowiczów, 1826 r.

Wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | Ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Tytuł: Дело о взыскании процентов с суммы, следуемой Ляденскому базилианскому м-рю с помещиков Ваньковичей / Sprawa o odzyskanie procentów z kwot, należnych klasztorowi bazyliańskiemu w Ladzie od właścicieli Wańkowiczów

Datacja: 1826 r.

Karty/strony: 55

Język: rosyjski

Zespół: Fond 295, Kancelaria mińskiego miejskiego gubernatora, t. 1

Sygnatura: 700/214

Obecne miejsce przechowywania: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku