Archiwalium urzędowe:
Dominikanie, Uszacz (św. Hieronima), Дело об упразднении Селицкого бернардинского, Чашникского и Ушачского доминиканских и Губинского францисканского м-рей Лепельского у. / Sprawa o zniesieniu klasztorów: sieliszckiego bernardyńskiego, czasznickiego i uszackiego dominikańskich i hubińskiego franciszkańskiego w powiecie lepelskim, 1832 r.

Wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | Ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Tytuł: Дело об упразднении Селицкого бернардинского, Чашникского и Ушачского доминиканских и Губинского францисканского м-рей Лепельского у. / Sprawa o zniesieniu klasztorów: sieliszckiego bernardyńskiego, czasznickiego i uszackiego dominikańskich i hubińskiego franciszkańskiego w powiecie lepelskim

Datacja: 1832 r.

Karty/strony: 256

Język: rosyjski

Zespół: Fond 1430, Kancelaria witebskiego miejskiego gubernatora, t. 2

Sygnatura: 1436/3682

Obecne miejsce przechowywania: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku