Archiwalium urzędowe:
Dominikanie, Poporcie (św. Dominika), Дело по уведомленю Витебского губернатора об упразднении Полоцкого доминиканского м-ря Трокского у. за полит. неблагонадежность монахов в Аглонский м-рь Динабургского у. под надзор настоятеля м-ря / Sprawa po zawiadomieniu witebskiego gubernatora o zniesieniu klasztoru dominikanów w Połocku w powiecie trockim za polityczną niepoprawność mnichów oraz przeniesieniu ich do klasztoru w Agłonie w powiecie dynabórskim pod nadzór opata tego klasztoru, 1864 r.

Wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | Ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Tytuł: Дело по уведомленю Витебского губернатора об упразднении Полоцкого доминиканского м-ря Трокского у. за полит. неблагонадежность монахов в Аглонский м-рь Динабургского у. под надзор настоятеля м-ря / Sprawa po zawiadomieniu witebskiego gubernatora o zniesieniu klasztoru dominikanów w Połocku w powiecie trockim za polityczną niepoprawność mnichów oraz przeniesieniu ich do klasztoru w Agłonie w powiecie dynabórskim pod nadzór opata tego klasztoru

Datacja: 1864 r.

Język: rosyjski

Zespół: Fond 1430, Kancelaria witebskiego miejskiego gubernatora, t. 15

Sygnatura: 2262/31804

Obecne miejsce przechowywania: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku