Archiwalium urzędowe:
Jezuici, Witebsk (św. Józef), Опись библиотеки и учебных пособий Витебских иезуитов / Inwentarz biblioteki i podręczników witebskich jezuitów, 1827 r.

Wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | Ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Tytuł: Опись библиотеки и учебных пособий Витебских иезуитов / Inwentarz biblioteki i podręczników witebskich jezuitów

Datacja: 1827 r.

Język: rosyjski

Zespół: Fond 1297, Kancelaria generał-gubernatora witebskiego, mohylewskiego i smoleńskiego, t. 2

Sygnatura: 56/2639

Obecne miejsce przechowywania: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku