Archiwalium urzędowe:
Karmelici, Wilno (św. Jerzy), Дело об взыскании денег с наследников пом. братьев Гораинов по векселям, выданным Виленским кармелитам / Sprawa o odzyskanie pieniędzy ze spadkobierców dworzan braci Gorainow na podstawie weksli, wystawionych dla karmelitanów z Wilna, 1826 r.

Wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | Ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Tytuł: Дело об взыскании денег с наследников пом. братьев Гораинов по векселям, выданным Виленским кармелитам / Sprawa o odzyskanie pieniędzy ze spadkobierców dworzan braci Gorainow na podstawie weksli, wystawionych dla karmelitanów z Wilna

Datacja: 1826 r.

Karty/strony: 5

Język: rosyjski

Zespół: Fond 295, Kancelaria mińskiego miejskiego gubernatora, t. 1

Sygnatura: 701/215a

Obecne miejsce przechowywania: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku