Archiwalium urzędowe:
Misjonarze, Krasław (św. Ludwika Króla), Дело по отношению МВД о доставлении сведений о священнике Креславского миссионерского м-ря Ролевиче, назначенном в Екатеринославскую губ. / Sprawa na wniosek ministerstwa spraw wewnętrznych o dostarczenie informacji o zakonniku klasztoru misjonarzy w Krasławie Rolewiczu, wyznaczonego do gubernii jekatierinosławskiej, 1832 r.

Wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | Ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Tytuł: Дело по отношению МВД о доставлении сведений о священнике Креславского миссионерского м-ря Ролевиче, назначенном в Екатеринославскую губ. / Sprawa na wniosek ministerstwa spraw wewnętrznych o dostarczenie informacji o zakonniku klasztoru misjonarzy w Krasławie Rolewiczu, wyznaczonego do gubernii jekatierinosławskiej

Datacja: 1832 r.

Język: rosyjski

Zespół: Fond 1297, Kancelaria generał-gubernatora witebskiego, mohylewskiego i smoleńskiego, t. 3

Sygnatura: 136/6163

Obecne miejsce przechowywania: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku