Archiwalium urzędowe:
Misjonarze, Krasław (św. Ludwika Króla), Дело о секретном наблюдении за служителями м-рей миссионерского ордена в местечках Освее, Замощинах и Креславке / Sprawa o tajnym monitoraniu zakonników misjonarzy w miasteczkach: Ośwej, Zamoszcze i Krasławie, 1832 r.

Wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | Ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Tytuł: Дело о секретном наблюдении за служителями м-рей миссионерского ордена в местечках Освее, Замощинах и Креславке / Sprawa o tajnym monitoraniu zakonników misjonarzy w miasteczkach: Ośwej, Zamoszcze i Krasławie

Datacja: 1832 r.

Karty/strony: 19

Język: rosyjski

Zespół: Fond 1430, Kancelaria witebskiego miejskiego gubernatora, t. 2

Sygnatura: 1440/3686

Obecne miejsce przechowywania: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku