Archiwalium urzędowe:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kraków-Kazimierz (św. Katarzyny, Małgorzaty), Kraków - kościół św. Katarzyny oo. Augustianów na Kazimierzu

Wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | Ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Tytuł: Kraków - kościół św. Katarzyny oo. Augustianów na Kazimierzu

Karty/strony: 1. Strony: 5-6; 71-72; 103-146; 275-386; 2. Ilustracja wielkiego ołtarza w kościele św. Katarzyny na Kazimierzu; Grób Izajasz Bonera-fragment opowiadania (?), artykuł z "Czasu"; Druk "Die Kirche bei St. Katharina in der Vorstadt Kazimierz in Krakau" z 185

Zespół: Teki Antoniego Schneidera

Sygnatura: TSchn.795

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Narodowe na Wawelu w Krakowie