Archiwalium urzędowe:
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny), Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów. "Schematismus patrum et fratrum S.Ordinis Praedicatorum provinciae S.Hyacinthi, in regnis Galiciae & Lodomeriae, et magno ducatu Cracoviensi. Pro anno MDCCCLXVI (1866)

Wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | Ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Tytuł: Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów. "Schematismus patrum et fratrum S.Ordinis Praedicatorum provinciae S.Hyacinthi, in regnis Galiciae & Lodomeriae, et magno ducatu Cracoviensi. Pro anno MDCCCLXVI (1866)

Karty/strony: Strony: 251-266

Zespół: Teki Antoniego Schneidera

Sygnatura: TSchn.932

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Narodowe na Wawelu w Krakowie