Archiwalium urzędowe:
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty), Nowy Sącz - klasztor jezuitów

Wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | Ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Tytuł: Nowy Sącz - klasztor jezuitów

Karty/strony: Strony: 25-28

Zespół: Teki Antoniego Schneidera

Sygnatura: TSchn.1159

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Narodowe na Wawelu w Krakowie