Archiwalium urzędowe:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Brzeziny (św. Franciszek z Asyżu), Wycinki prasowe, 1971 r.

Wprowadzono: 09.04.2015 09:07 | Ost. aktualizacja: 09.04.2015 09:07 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Tytuł: Wycinki prasowe

Datacja: 1971 r.

Język: polski

Sygnatura: NA 61

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Polskiej Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie

Uwagi:

1. Akta luźne; 2. Klasztor reaktywowany w 1921 roku; 3. Sygn. „NA” oznaczenie materiałów, które w pośredni sposób dotyczą danego klasztoru, jednakże zgodnie ze sztuką archiwalną nie można ich uznać za spuściznę aktową, gdyż ich wytwórcą nie był w/w klasztor. Często są to kserokopie oryginalnych akt, które nie są w posiadaniu archiwum lub opracowania historyczne ( nie publikowane), wycinki prasowe itp.