Archiwalium urzędowe:
Franciszkanie (konwentualni), Kowno (Wniebowzięcie NMP), Verkauf einer Wiese des Franziskanerklosters in Kauen an den Gutsbesitzer Frenzel, 1799 - 1800 r.

Wprowadzono: 19.08.2015 09:37 | Ost. aktualizacja: 19.08.2015 09:37 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Informacje podstawowe

Tytuł: Verkauf einer Wiese des Franziskanerklosters in Kauen an den Gutsbesitzer Frenzel

Datacja: 1799 - 1800 r.

Zespół: Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich, dział IV

Sygnatura: 170/181

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie