Archiwalium urzędowe:
Benedyktyni, Pułtusk (św. Piotr i Paweł), Retradition des zur Zollstätte gehörigen, bei der Stadt Wyszogrod auf dem Grunde des Benediktinerklosters zu Pultusk gelegenen Platzes, 1796 - 1797 r.

Wprowadzono: 19.08.2015 09:37 | Ost. aktualizacja: 19.08.2015 09:37 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Informacje podstawowe

Tytuł: Retradition des zur Zollstätte gehörigen, bei der Stadt Wyszogrod auf dem Grunde des Benediktinerklosters zu Pultusk gelegenen Platzes

Datacja: 1796 - 1797 r.

Zespół: Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich, dział VI

Sygnatura: 170/2122

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Uwagi:

W jednostce znajduje się plan techniczny budynku dla służb celnych w Wyszogrodzie.