Archiwalium urzędowe:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Grodzisk Wielkopolski (Najśw. Imię Jezus), Klasztory Spis 1817-25, maj 1817

Wprowadzono: 29.09.2015 09:35 | Ost. aktualizacja: 29.09.2015 09:35 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Informacje podstawowe

Tytuł: Klasztory Spis 1817-25

Datacja: maj 1817

Karty/strony: 108r-114v

Język: niemiecki

Sygnatura: KA 12 249

Treść: Actum Graetz C.

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Uwagi:

Inwentarz klasztoru, podpisali: Jan Bogusławski, gwardian, Klemens Nartowski, wikary, Maurycy Mahr, kaznodzieja niemiecki, Franciszek Kuczkowski, kaznodzieja polski; Schwarzkopf, x. Stanisław Lerski, proboszcz gninski.