Archiwalium urzędowe:
Materiały ogólne, Misjonarze, Archiwalia dotyczące kasaty tego zakonu, przeznaczenia środków dla starszych i potrzebujących zakonników oraz umieszczenia w kolegium jezuitów we Lwowie księży misjonarzy od św. Wincentego à Paulo, 1847 - 1848 r.

Wprowadzono: 29.09.2015 09:35 | Ost. aktualizacja: 29.09.2015 09:35 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: ogólne

Zgromadzenie: Misjonarze

Cyrkuł / Gubernia / Prowincja / Województwo: Galicja

Informacje podstawowe

Tytuł: Archiwalia dotyczące kasaty tego zakonu, przeznaczenia środków dla starszych i potrzebujących zakonników oraz umieszczenia w kolegium jezuitów we Lwowie księży misjonarzy od św. Wincentego à Paulo

Datacja: 1847 - 1848 r.

Zespół: Namiestnictwo Galicyjskie

Sygnatura: 146/7/2671

Obecne miejsce przechowywania: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie