Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Merecz (św. Kazimierza Królewicza), Merecz, kościół klasztorny

Wprowadzono: 12.11.2014 22:11 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Lokalizacja

Główna miejscowość: Merecz

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Informacje szczegółowe

Opis architektoniczny:

UWAGI: Kościół wzniesiony staraniem burmistrza Krzysztofa Stefanowicza, uposażony przez podkanclerzego wileńskiego Gabriela Woynę (EK, 12, 563).

Geolokalizacja: 54.1638639 24.186658 (zwiń mapę)