Architektura poklasztorna:
Pijarzy, Opole Lubelskie (Wniebowzięcie NMP), Opole Lubelskie, kościół parafialny, 1650 - 1675 r.

Wprowadzono: 28.01.2015 00:08 | Ost. aktualizacja: 07.11.2015 20:22 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół parafialny

Datacja: 1650 - 1675 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Opole Lubelskie

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, m. Opole Lubelskie

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Opis architektoniczny:

Kościół murowany, na planie krzyża, składa się z nawy głównej oraz dobudowanych w XVIII w. naw bocznych, ma 2 kaplice (pod wezw. Krzyża Świętego, do 1744 r. Pana Jezusa i pod wezw. Matki Bożej, pierwotnie św. Franciszka, później od 1748 św. Józefa Kalasantego), 2 zakrystie, obejścia późnobarokowe z poł. XVIII w. (EK, 14, 674). Wczesnobarokowy, orientowany, 1-nawowy, 3-bocznie zamknięte prezbiterium, 2-wieżowa fasada. Nawa i prezbiterium przekryte sklepieniami kolebkowymi z lunetami, kaplice - kopulaste z lunetami, zakrystie - klasztorne (Żabicki 2013, s. 148-149).

UWAGI: Konsekrowany w 1674 r. przez bpa A. Trzebickiego (EK, 14, 674).

Losy po kasacie:

Zniszczony podczas I i II wojny światowej, gruntownie odnowiony w 1954 r., 1958-1963 (EK, 14, 674).

Stan zachowania: Stan dobry, wielokrotnie remontowany w latach 1966, 1974-1984 i 1989-1992 (EK, 14, 674).

Obecna funkcja: Kościół parafialny.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/152 z 16.01.1967 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.14661842962748 21.96826021520542 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)