Architektura poklasztorna:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słonim, Słonim, kościół klasztorny, 1639 - 1645 r.

Wprowadzono: 02.02.2015 20:16 | Ost. aktualizacja: 02.02.2015 20:16 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1639 - 1645 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Słonim

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Informacje szczegółowe

Geolokalizacja: 53.0833333 25.31666670000004 (zwiń mapę)