Architektura poklasztorna:
Kapucyni, Lubieszów (Nowy Dolsk) (św. Franciszek z Asyżu), Lubieszów (Nowy Dolsk), kościół i klasztor, 1768 r.

Wprowadzono: 08.02.2015 21:43 | Ost. aktualizacja: 26.08.2015 17:42 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół i klasztor

Datacja: 1768 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Lubieszów (Nowy Dolsk)

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Trójnawowa bazylika, z fasadą zwieńczoną trójkątnym frontonem i ozdobioną spływami wolutowymi, umieszczonymi na osiach skrajnych pilastrami oraz listwowym portalem, nad którym znajduje się prostokątna wnęka. (Rąkowski 2005, s. 78)

Uwagi: Kościół pw. Św. Franciszka z Asyżu, konsekrowany w 1786 r. przez bpa Kaczkowskiego (EK, 11, kol. 49)

Losy po kasacie:

Po II wojnie użytkowany jako budynek gospodarczy, zwrócony wiernym

Stan zachowania: Zachowany

Obecna funkcja: Kościół parafialny św. Cyryla i Metodego, w klasztorze komisariat milicji.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 51.76305600000001 25.499166999999943 (zwiń mapę)