Architektura poklasztorna:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Stoczek Klasztorny (Nawiedzenie NMP), Stoczek Klasztorny, klasztor, 1666 r.

Wprowadzono: 11.02.2015 13:12 | Ost. aktualizacja: 11.02.2015 13:18 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1666 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Stoczek Klasztorny

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Arcybiskupstwo: podl. bezpoś. Stolicy Apostolskiej

Diecezja: warmińska

Informacje szczegółowe

Opis architektoniczny:

UWAGI: Klasztor wybudowany staraniem bpa J. S. Wydżgi, w latach 1716-1717 rozbudowany przez bpa T. Potockiego (EK, 18, 965).

Losy po kasacie:

W 1841 r. przekazany biskupstwu warmińskiemu. W latach 1870-1873 posługę duszpasterską pełnili misjonarze (EK, 18, 965).

Stan zachowania: Stan dobry.

Obecna funkcja: Klasztor marianów (EK, 18, 965).

Rejestr zabytków: WUOZ Olsztyn A-607 (S/58, S/59, S/60) z 20.03.1963 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.150627 20.721050 (zwiń mapę)