Architektura poklasztorna:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Stoczek Klasztorny (Nawiedzenie NMP), Stoczek Klasztorny, kościół klasztorny

Wprowadzono: 11.02.2015 13:21 | Ost. aktualizacja: 11.02.2015 13:22 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Lokalizacja

Główna miejscowość: Stoczek Klasztorny

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Arcybiskupstwo: podl. bezpoś. Stolicy Apostolskiej

Diecezja: warmińska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Zbudowany w kształcie rotundy z kopułą (EK, 18, 965).

UWAGI: Uważany za pierwszą barokową świątynię na Warmii. W 1700 r. został konsekrowany pod wezw. Nawiedzenia NMP przez bpa A. Ch. Załuskiego, w latach 1708-1711 otoczono go krużgankami z 4 kaplicami (EK, 18, 965).

Losy po kasacie:

W 1826 r., po śmierci ostatniego zakonnika, władze zamknęły kościół, w 1841 r. przekazany biskupstwu warmińskiemu. W latach 1870-1873 posługę duszpasterską pełnili misjonarze. Dekretem z 1987 r. kościół podniesiono do rangi bazyliki mniejszej (EK, 18, 965).

Stan zachowania: Stan dobry.

Obecna funkcja: Sanktuarium maryjne (EK, 18, 965).

Rejestr zabytków: WUOZ Olsztyn 852 z 23.08.1968 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.150627 20.721050 (zwiń mapę)