Architektura poklasztorna:
Kapucyni, Nysa (św. Franciszek z Asyżu), Nysa, klasztor, 1600 r.

Wprowadzono: 20.02.2015 14:44 | Ost. aktualizacja: 20.02.2015 14:44 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1600 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Nysa

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Opis architektoniczny:

Budynek murowany, złożony z zespołu piętrowych budynków, zgrupowanych wokół dwóch dziedzińców, z których wschodni jest pierwotnym wirydarzem klasztornym. Skrzydła są jednotraktowe z korytarzem wokół wirydarza, przedłużonym obok nawy kościoła, nakryte dachami dwuspadowymi. Wnętrza przekrywają nowe stropy płaskie. W części południowej zachował się dawny refektarz. Całość jest otoczona od północy, wschodu i częściowo od południa dawnym murem klasztornym (Pilch 2008, s. 128).

UWAGI: Przylega do kościoła od północy. Powiększony o nowe skrzydło zachodnie w 2. poł. XVIII w. lub w pocz. XIX w., przekształcony, z przebudowanymi wnętrzami, w czasach późniejszych (Pilch 2008, s. 128).

Losy po kasacie:

Zamieniony na dom księży emerytów (Pilch 2008, s. 128).

Stan zachowania: Zachowany.

Rejestr zabytków: WUOZ Opole 22/50 z 2.05.1950 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.4730409 17.33699790000003 (zwiń mapę)