Architektura poklasztorna:
Franciszkanie (konwentualni), Jawor (Wniebowzięcie NMP), Jawor, klasztor, 1486 - 1492 r.

Wprowadzono: 03.03.2015 10:44 | Ost. aktualizacja: 03.03.2015 10:44 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1486 - 1492 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Jawor

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo dolnośląskie, powiat jaworski

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Informacje szczegółowe

Styl: gotyk
Opis architektoniczny:

Budynek usytuowany przy południowej ścianie kościoła, murowany z kamienia i cegły, założony wokół kwadratowego wirydarza, dwukondygnacyjny, skrzydła dwutraktowe, z wewnętrznym krużgankiem, nakryty dachami dwuspadowymi. W skrzydle wschodnim, w refektarzu zachowały się sklepienia krzyżowo-żebrowe, w pozostałych pomieszczeniach kolebkowe z lunetami. Od wschodniego skrzydła biegnie w kierunku murów miejskich ganek pochodzący zapewne z XVI w., który był przejściem do pomieszczeń sanitarnych. (Pilch 2011, s. 118)

Losy po kasacie:

Miasto zamieniło budynek na arsenał, następnie do 1945 r. pełnił funkcje magazynowe.

Stan zachowania: Budynek zachowany, mimo zniszczeń w trakcie działań wojennych. Przebudowany w celu stworzenia miejsca wystawowego.

Obecna funkcja: Muzeum Regionalne w Jaworze

Foto/plan/oprac. inw.:

NID Wrocław:
JAWOR. Studium hist.-architektoniczne ze-społu pobernardyńskiego (kościół i klasztor). Wrocław 1973. J. Eysymontt, fot. J. Bom, 2 + 1-42 s., I-VII + 1-63 fot., brak fot. nr 21, sygn. PDNH 368.

Rejestr zabytków: WUOZ Wrocław A/3215/407 z 24.11.1956 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 51.05411442885753 16.18647265600589 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)