Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Opole (MB Bolesna, św. Wojciech), Opole, klasztor, 1. połowa XVIII w.

Wprowadzono: 04.03.2015 15:56 | Ost. aktualizacja: 04.03.2015 15:56 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1. połowa XVIII w.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Opole

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Losy po kasacie:

W 1815 r. użytkowany jako biura i mieszkania, w 1847 r. gruntownie przebudowany na szpital z rozbiórką skrzydeł południowego i zachodniego oraz budową nowych, wyższych. Był także szpitalem wojewódzkim (Pilch 2008, s. 144).

Stan zachowania: Częściowo spalony w 1945 r., odbudowany z zatarciem cech stylowych. Z dawnego budynku klasztornego zachował się fragment skrzydła wschodniego, mieszczący w przyziemiu zakrystię, a na piętrze niewielkie oratorium zakonne, przekryte sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi. Obok zakrystii ocalał zapewne dawny refektarz, przesklepiony kolebką z lunetami (Pilch 2008, s. 144).

Obecna funkcja: Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Rejestr zabytków: WUOZ 2370/97 z 20.05.1997 r.

Geolokalizacja: 50.670428 17.924438099999975 (zwiń mapę)