Architektura poklasztorna:
Joannici, Oleśnica Mała (św. Wawrzyńca), Kowalów, Kowalów, kościół św. Urszuli, kościół parafialny, 1. połowa XIII w.

Wprowadzono: 17.03.2015 12:42 | Ost. aktualizacja: 31.03.2015 11:48 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Nazwa: Kowalów, kościół św. Urszuli

Typ: kościół parafialny

Datacja: 1. połowa XIII w.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Kowalów

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. dolnośląskie, pow. strzeliński, gm. Wiązów

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: romański
Opis architektoniczny:

Kościół późnoromański, orientowany, murowany z łamanego kamienia, jednonawowy, z węższym i prostokątnym w planie prezbiterium oskrapowanym diagonalnie, z wieżą od zachodu, zakrystią od północy, nakryty dachami dwuspadowymi. Okna zdobione gotyckimi maswerkami, a kruchtę trójkątny profilowany szczyt. Nad nawą strop płaski, a nad prezbiterium dwuprzęsłowe sklepienie krzyżowo-żebrowe. (Pilch 2011, s. 161)

Uwagi: Kościół pierwotnie był wzmiankowany w 1335 r., ale wzniesiono go już w 2. ćwierci XIII w. Ok. 1600 r. dobudowano do niego kruchtę południową.

Losy po kasacie:

Kościół parafialny

Stan zachowania: Kościół został uszkodzony w 1945 r., odbudowano go w 1966.

Obecna funkcja: Kościół filialny

Rejestr zabytków: WUOZ Wrocław A/2416/1244 z 01.03.1965

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.7631034239399 17.229130155294797 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

Rysunek kościoła autorstwa F.B. Wernera z ok. 1750 r.