Architektura poklasztorna:
Kapucyni, Winnica (MB Anielska), kościół klasztorny, 1745 - 1760 r.

Wprowadzono: 20.03.2015 13:58 | Ost. aktualizacja: 06.11.2016 20:28 | Autor opisu: Paula Zawisza, Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1745 - 1760 r.

Lokalizacja

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Architekt/budowniczy: o. Konstanty

Opis architektoniczny:

Trójnawowy kościół bazylikowy, nawy boczne mają kształt połączonych kaplic. (Hauser, Tokarski 2001, s. 190)

Kościół w stylu baroku toskańskiego (EK, 20, 671).

UWAGI: Konsekrowany w 1761 r. przez bpa łuckiego A. E. Wołłowicza (EK, 20, 671).

Losy po kasacie:

W 1888 r. przekazany parafii katolickiej (EK, 20, 671). W 1936 r. władze sowieckie odebrały katolikom kościół i we wnętrzu umieszczono klub lotnika. W okresie 1942-1961 w rękach katolików. Ze świątyni uczyniono wtedy Muzeum Ateizmu.W 1989 r. wrócili do Winnicy Kapucyni.

Stan zachowania: Zachowany, choć przy przebudowie na Muzeum Ateizmu przedzielono świątynię betonowym stropem.

Obecna funkcja: Kościół parafialny.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.10955 17.03169 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
  • Modzelewska Bożena, Winnica, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 671-672
  • Hauser Zbigniew, Tokarski Jacek, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, 3, Warszawa, 2001, s. 189-190