Architektura poklasztorna:
Klaryski, Wrocław (św. Klary z Asyżu), Wrocław-Żerniki, Żerniki, kościół św. Wawrzyńca, Małgorzaty, kościół parafialny, koniec XIII w.

Wprowadzono: 24.03.2015 19:22 | Ost. aktualizacja: 31.03.2015 11:55 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Nazwa: Żerniki, kościół św. Wawrzyńca, Małgorzaty

Typ: kościół parafialny

Datacja: koniec XIII w.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Wrocław-Żerniki

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. dolnośląskie, pow. Wrocław, gm. Wrocław

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Kościół św. Wawrzyńca, Małgorzaty, Żernicka 242, 54-510, Wrocław-Fabryczna, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: gotyk
Opis architektoniczny:

Kościół wczesnogotycki, ceglany, jednonawowy, na rzucie prostokąta, z prosto zamkniętym prezbiterium i wieżą od zachodu, przekrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym ze wspornikami z piaskowca, nawa główna przekryta prostym sklepieniem z desek, elewacje opięte przyporami, nakryty stromym, dwuspadowym dachem.

Uwagi: Prezbiterium zostało przekryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym w XV w., przypuszczalnie też w tym samym stuleciu wzniesiona została górna część wieży. W XVIII w. powiększono okna, zbarokizowano wnętrze. Główne wejście do kościoła znajdowało się pierwotnie od południa, portal zachodni powstał dopiero w XIX w. Planowane w latach 1911-1914 dalsze przebudowy nie doszły do skutku z powodu wojny, a później z niewiadomych przyczyn też nie zostały zrealizowane. 

Losy po kasacie:

Kościół przejęty przez kler diecezjalny

Stan zachowania: W 1945 r. w wyniku walk o miasto kościół został zniszczony w ok. 80%. , odbudowany w latach 1947-1950.

Obecna funkcja: Kościół parafialny św. Wawrzyńca na Żernikach

Rejestr zabytków: WUOZ Wrocław 293/131 z 15.02.1962 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.12308721788084 16.9210113272095 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

Rysunek kościoła autorstwa F.B. Wernera z ok. 1750 r.