Architektura poklasztorna:
Jezuici, Legnica (św. Jan Chrzciciel), Legnica, kościół klasztorny - Mauzoleum Piastów, 1677 - 1679 r.

Wprowadzono: 04.04.2015 13:12 | Ost. aktualizacja: 04.04.2015 13:12 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Część: Mauzoleum Piastów

Datacja: 1677 - 1679 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Legnica

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. dolnośląskie, pow. Legnica, gm. Legnica

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Architekt/budowniczy: Carlo Rossi (budowniczy)

Opis architektoniczny:

Kaplica umieszczona przy prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela z wykorzystaniem części chóru i wschodnich przęseł gotyckiego kościoła. Kaplicę zbudowano na planie koła nakrytego kopułą. Powierzchnia powiększona o pięć wnęk wbudowanych między przypory. Od strony kościoła przestrzeń zamknięta ścianą z dwoma arkadowymi przejściami. Ostrołukowe oknom od wewnątrz są prostokątne. Pod posadzką powstała duża krypta. Umieszczono w niej wszystkie zachowane trumny książąt pochowanych w kościele.

Uwagi: Mauzoleum zostało ufundowane po śmierci ostatniego prawowitego księcia legnickiego Jerzego Wilhelma przez jego matkę, Ludwikę Anhalcką jako pomnik upamiętniający ostatnich przedstawicieli dynastii Piastów. Była to pierwsza barokowa kaplica na Śląsku.

Losy po kasacie:

Na początku XIX wieku w kościele ustanowiono parafię rzymskokatolicką. W 1947 r. kościół objęli franciszkanie.

Stan zachowania: W 1744 r. runęła część sklepień nad nawą kościoła, a jezuici nie posiadali już środków na odbudowę. Po kasacie popadał w ruinę, ale parafianie odbudowali sklepienia. 8 marca 1966 r. w wyniku pożaru klasztor został zniszczony, a kościół częściowo uszkodzony. W kościele spalił się hełm jednej wieży oraz roztopiły się dzwony. W latach 60. i 70. był poddany gruntownej odbudowie i remontom.

Obecna funkcja: Kościół parafialny (klasztorny) franciszkanów

Rejestr zabytków: WUOZ Wrocław 576/745 z 23.09.1960 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.20908247182491 16.158717157424917 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)