Architektura poklasztorna:
Kapucyni, Zakroczym (św. Wawrzyńca), Zakroczym, kościół klasztorny, 1757 - 1765 r.

Wprowadzono: 09.04.2015 14:31 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1757 - 1765 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Zakroczym

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gm. Zakroczym

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. Ojca Benignusa Jana Sosnowskiego Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (klasztor kapucynów), ul. O. Honorata Koźmińskiego 36, 05-170, Zakroczym, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 22-785-22-08, email: oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: płocka

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Kościół, klasztor i ogród otoczony murem (Mazowieckie skarby: Zakroczym).

UWAGI: Kompleks zbudowany został w XVI wieku. Drewniany kościół św. Wawrzyńca, ufundowany został około 1548 r. Obraz E. J. Dahlebergha (reprodukcja z dzieł Pufendorfa, przedstawiający widok panoramiczny na Zakroczym z 1657 r.) przedstawia, że w tym okresie kościół był już murowany. Pewne podobieństwa do pierwotnej formy budynku zachowały się w dzisiejszej formie szczytu. W 1757 r. biskup płocki dokonał poświęcenia kościoła i wprowadził do niego zakonników (Mazowieckie skarby: Zakroczym).

Losy po kasacie:

Klasztor został skasowany przez władze carskie 8 czerwca 1892 r. kościół częściowo był nieczynny. W klasztorze umieszczono składy wojskowe, później szkołę (Strona OAT: klasztor).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Zespół klasztorny oo. kapucynów.

Rejestr zabytków: WUOZ Warszawa 1121/140 z 9.06.1958 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.43457995037265 20.612386915344246 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

widok na elewację kościoła, 
fot. Maciej Szczepańczyk, za: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Church_of_the_Capucine_Friars_in_Zakroczym.png