Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Ząbkowice Śląskie (Przyłęk) (Święty Krzyż), Ząbkowice Śląskie, kościół klasztorny, 1655 - 1687 r.

Wprowadzono: 23.04.2015 16:39 | Ost. aktualizacja: 30.01.2016 15:20 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1655 - 1687 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Ząbkowice Śląskie

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gm. Ząbkowice Śląskie

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Grunwaldzka 8, 57-200, Ząbkowice Śląskie, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Trzynawowy kościół o sklepieniu kolebkowym z lunetami, z zewnątrz opięty skarpami i pilastrami, z węższym prezbiterium zamkniętym prostą ścianą. Boczne nawy tworzą kaplice z rzędami empor ponad nimi. Wieża z 1714 r. (Polska niezwykła: Kościół podominikański Podwyższenia Krzyża Świętego). Od północy do kościoła przylega czworobok zabudowań klasztornych (Dziedzictwo Ekai: Ząbkowice Śląskie: kościół podominikański Św. Krzyża)

UWAGI: Pierwotny kościół powstał w latach 1395-1402. W 1428 r. kościół i klasztor zostały spalone przez husytów. Odbudowywany w latach: ok. 1445, 1639. Obecny kościół odbudowany w 1701 r. po zawaleniu się przedniej części kościoła w 1688 r. Wieża i sklepienie uszkodzone w 1737 r. przez trzęsienie ziemi, wieżę odbudowano w 1738 r. (Strona Ząbkowic Śląskich).

 

Losy po kasacie:

Początkowo ojcom zostawiono kościół, w którym były odprawiane nabożeństwa, pozwolono im również tymczasowo mieszkać w budynkach klasztornych. 19.12.1814 r. oddano na własność kościół i klasztor dominikański „cywilnej i wojskowej” gminie ewangelickiej. W kościele miały być odprawiane nabożeństwa, w klasztorze zaś miała powstać szkoła wojskowa. Obiekt był użytkowany przez gminę protestancką do końca II wojny światowej. W 1926 roku rozpoczęto generalny remont świątyni. W 1946 roku klasztor podominikański przejęły siostry Franciszkanki ze Lwowa ( ob. Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji) (Strona Ząbkowic Śląskich).

Stan zachowania: Stan dobry.

Obecna funkcja: Kościół klarysek.

Rejestr zabytków: WUOZ Wrocław A/1725/730 z 5.09.1960 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.590063275032364 16.813182891401652 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)