Architektura poklasztorna:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Żagań (Wniebowzięcie NMP), Żagań, klasztor, 2. połowa XIV w.

Wprowadzono: 29.04.2015 15:17 | Ost. aktualizacja: 03.11.2016 14:28 | Autor opisu: Paula Zawisza, Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 2. połowa XIV w.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Żagań

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubuskie, pow. żagański, gmina Żagań

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Plac Klasztorny 2, 68-100, Żagań, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Klasztor dwukondygnacyjny, murowany z cegły, mieszczący cele braci i kapitularz w stylu rokokowym, kaplicę św. Anny z gotyckimi sklepieniami oraz bibliotekę we wschodnim skrzydle (wiki: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu). Z korytarza wschodniego wiedzie przejście do korytarza północnego z 1730 r. Do górnego korytarza prowadzi klatka schodowa powstała po pożarze w 1730r. Wejście znajduje się w korytarzu północnym (którym można dotrzeć do chóru górnego biblioteki) (Winobranie.pl: Klasztor Augustianów w Żaganiu). 

Trójskrzydłowe założenie z ryzalitami, nakryte dachami dwuspadowymi. W znacznej części pomieszczeń sklepienia krzyżowo-żebrowe lub krzyżowe. W korytarzu skrzydła wschodniego zachowała się polichromia gotycka i barokowa, a w północnym malowidła o motywach architektonicznych z portretami 52 opatów konwentu powstałe ok. 1740 r. Biblioteka klasztorna, mieszcząca się na piętrze skrzydła wschodniego, składa się z dwóch pomieszczeń przekrytych spłaszczonymi kopułami z freskami autorstwa Georga Wilhelma Neunhertza. (Pilch, Kowalski 2012, s. 363).

UWAGI: Przebudowany na pocz. XV w., powiększony o kaplicę św. Anny i bibliotekę we wschodnim skrzydle (EK, 20, kol. 1564).

Losy po kasacie:

W zabudowaniach poklasztornych istniały w XIX wieku: elementarna szkoła katolicka, dom parafialny, plebania oraz królewski sąd powiatowy i więzienie (e-zabytek: Żagań - poaugustiański zespół klasztorny).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Plebania, biura parafialne i muzeum parafialne.

Rejestr zabytków: WUOZ Zielona Góra L-99/1 - 4/A z 12.06.1953 r. i z 5.06.1961 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.61633396302318 15.318845809478717 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
  • Górniak Marek Robert, Żagań, Sagan, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1563-1564
  • Pilch Józef, Kowalski Stanisław, Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa, 2012, s. 363