Architektura poklasztorna:
Jezuici, Żagań (św. Piotr i Paweł), Żagań, kościół klasztorny, po 1293 r.

Wprowadzono: 12.05.2015 09:51 | Ost. aktualizacja: 03.11.2016 13:57 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: po 1293 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Żagań

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, miasto, województwo lubuskie, powiat żagański, gmina Żagań

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu, ul. Łużycka, 68-100, Żagań, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: gotyk
Opis architektoniczny:

Kościół gotycki, orientowany, kamienny, jednonawowy z prostokątnym w rzucie prezbiterium, kaplicą przy nawie od północy i wieżą od zachodu, przekryta sklepieniami sieciowymi (nawa, kaplica) i kryształowym (prezbiterium). Kościół oskarpowany, zachował kamienne lico i ostrołuczne okna z maswerkami. (Pilch, Kowalski 2012, s. 364).

UWAGI: Kościół został ufundowany przez Konrada Garbatego w 1293 r. Z tego okresu pochodzą obecnie mury korpusu i prezbiterium. W XV w. dobudowano kaplicę. Po pożarze w 1486 r. odbudowa trwała do początku XVI wieku, kiedy założono sklepienie kryształowe. Wieżę odbudowali ewangelicy w 1604 r. Dalsze remonty i przebudowy miały miejsce w l. 1696-1752 i w końcu XVIII wieku, gdy przekształcono elewację wieży w duchu klasycystycznym. Mimo przekształceń kościół zachował charakter gotycki. Wyposażenie wnętrza barokowe z około 1730 r., pl. Słowiański (wiki: Żagań)

Losy po kasacie:

Po kasacie zakonu w 1810 roku świątynię użytkowali katolicy (wiki: Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Kościół filialny.

Rejestr zabytków: WUOZ Zielona Góra 338 z 5.06.1961 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.6148633478558 15.324802995700793 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
  • Górniak Marek Robert, Żagań, Sagan, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1563-1564
  • Pilch Józef, Kowalski Stanisław, Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa, 2012, s. 364