Architektura poklasztorna:
Jezuici, Żagań (św. Piotr i Paweł), Żagań, szkoła, 1655 - 1667 r.

Wprowadzono: 12.05.2015 13:06 | Ost. aktualizacja: 03.11.2016 13:54 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: szkoła

Datacja: 1655 - 1667 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Żagań

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, miasto, województwo lubuskie, powiat żagański, gmina Żagań

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych nr 59 w Żaganiu (Kolegium jezuickie), ul. Gimnazjalna 13, 68-100, Żagań, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 68 377 24 56, email: sekretariat@zsth.zagan.pl

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Architekt/budowniczy: Antonio della Porta, Stefano Spinetti

Opis architektoniczny:

Budynek założony na planie prostokąta, półtoratraktowy, trzykondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym. Pomieszczenia parteru mają sklepienia kolebkowe z lunetami. Mieszcząca się na piętrze aula ma bogaty wystrój sztukatorski. Elewacja frontowa artykułowana pilastrami, a wejście zdobi kamienny, bogato ukształtowany portal. (Pilch, Kowalski 2012, s. 364)

UWAGI: Pierwszy budynek kolegium, wzniesiony w 1655 r. zniszczył po 13 latach pożar, odbudowano go w 1695 r. Po zniszczeniach wywołanych kolejnym pożarem (1730 r.) został odtworzony i powiększony o aulę.

Losy po kasacie:

Po kasacji zakonu jezuitów i sprzedaniu ich dóbr w 1787 r. część południową przeznaczono na szkołę, a północną, po gruntowej przebudowie i podwyższeniu, na siedzibę policji i więzienia. Od 1945 r. do 2009 r. w części północnej mieściła się Komenda Policji. Dawniej swoją siedzibę miała tam także Prokuratura Rejonowa, którą przeniesiono w inne miejsce. Skrzydło południowe zostało adaptowane w l. 1963-1965 dla potrzeb Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych (wcześniej Zespół Szkół Włókienniczych) (wiki: Żagań).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Kościół filialny.

Rejestr zabytków: WUOZ Zielona Góra 338 z 5.06.1961 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.6154208 15.324896699999954 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
  • Górniak Marek Robert, Żagań, Sagan, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1563-1564
  • Pilch Józef, Kowalski Stanisław, Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa, 2012, s. 364

Foto