Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Żnin (św. Jan Chrzciciel), Żnin, czworak, zabudowania gospodarcze

Wprowadzono: 26.05.2015 15:02 | Ost. aktualizacja: 26.05.2015 15:02 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Nazwa: czworak

Typ: zabudowania gospodarcze

Lokalizacja

Główna miejscowość: Żnin

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, miasto, województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina miejsko-wiejska Żnin

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Kraina historyczna: Pomorze Zachodnie oraz Środkowe

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: gnieźnieńska

Informacje szczegółowe

Losy po kasacie:

Dłużej przetrwały zabudowania gospodarcze klasztoru. W murowanym czworaku mieszkalnym służby klasztornej, stojącym przy dzisiejszym placu Działowym, do końca XIX w. był szpital miejski. Obecnie, mocno przebudowany, jest on znów domem mieszkalnym (Strona parafii pw. NMP Królowej Polski w Żninie: Konwent dominikański).

Stan zachowania: Zachowany.

Obecna funkcja: Dom mieszkalny.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.84879402463165 17.724380542327935 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)