Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Czernelica (św. Michał Archanioł), Czernelica, kościół klasztorny, 1661 r.

Wprowadzono: 04.08.2015 10:22 | Ost. aktualizacja: 04.08.2015 10:22 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1661 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Czernelica

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Ukraina, obwód iwanofrankowski, rejon horodeński

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Informacje szczegółowe

Styl: renesans
Opis architektoniczny:

Budowla z bloków kamiennych, z fasadą zakończoną trójkątnym frontonem. Główne wejście ujęte w rzeźbiony portal z tarczą herbową. Zachowały się również renesansowe obramienia drzwi bocznych i okien. W portalu zakrystii herb Pilawa. Od południowego zachodu przylega wieża ze schodami prowadzącymi na galerię. Całość nakryta czterospadowym dachem obitym gontem. (Hauser 2004, s. 276-277)

Losy po kasacie:

Kościół parafialny

Stan zachowania: Zachowany, ale popada w ruinę. Wewnątrz zachowały się resztki fresków z motywami herbowymi.

Obecna funkcja: Brak, obiekt jest opuszczony i nie zabezpieczony

Geolokalizacja: 48.8109783 25.43168700000001 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)