Architektura poklasztorna:
Kapucyni, Mariampol (Trójca Święta), Mariampol, kościół klasztorny, 1703 r.

Wprowadzono: 04.08.2015 12:17 | Ost. aktualizacja: 04.08.2015 12:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1703 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Mariampol

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Losy po kasacie:

Kościół został zrujnowany w trakcie II wojny światowej, od 1955 r. w zespole mieścił się w dom dziecka, następnie więzienie

Stan zachowania: Zachowany, lecz przebudowany. Ma obecnie fasadę bezwieżową, opilastrowaną, z trójkątnym szczytem i półkolistymi niszami. Przy ścianach bocznych liczne przybudówki, dach dwuspadowy. (Hauser 2004, s. 302)

Obecna funkcja: Kościół prawosławny

Geolokalizacja: 49.0333333 24.85 (zwiń mapę)