Architektura poklasztorna:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Dubno (Niepokalane Poczęcie NMP), Dubno, klasztor, 1629 r.

Wprowadzono: 06.08.2015 11:38 | Ost. aktualizacja: 06.08.2015 11:38 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1629 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Dubno

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Ukraina, obwód rówieński

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Budynek klasztorny został wybudowany na wschód od kościoła i pierwotnie łączył się z nim. Budynek piętrowy, wzniesiony z piaskowca i cegły. W planie przypomina dużą literę E. Fasada północna wzmocniona dwiema narożnymi przyporami. 

Losy po kasacie:

Kościół zamieniono na cerkiew prawosławną. W 1921 r. kościół odzyskali katolicy, pierwotnie wrócił do bernardynów, ale od 1928 r. budynki przeznaczono na potrzeby seminarium duchownego. Po II wojnie światowej mieściło się tu więzienie NKWD, a od 1979 r. zakład wyrobów artystycznych. W latach 90. został przekazany cerkwi prawosławnej.

Stan zachowania: Przebudowa, która miała miejsce w 2. połowie XIX w. niemal zupełnie pozbawiła budynek oryginalnych zewnętrznych dekoracji architektonicznych, jedynie skrzydło północno-wschodnie zachowało zdobiące fasadę pilastry i gzyms, a w nielicznych pomieszczeniach wewnątrz zachowały się sklepienia krzyżowe.

Obecna funkcja: Monaster św. Mikołaja

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 50.41736817232069 25.74934739672858 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)