Architektura poklasztorna:
Karmelitanki, Dubno (św. Józef), Dubno, kościół klasztorny, 1686 r.

Wprowadzono: 06.08.2015 12:03 | Ost. aktualizacja: 06.08.2015 12:03 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1686 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Dubno

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Ukraina, obwód rówieński

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Kościół trójnawowy, na planie prostokąta, z czworobocznym prezbiterium i dwiema zakrystiami. (Rąkowski 2005, s. 290-291)

Losy po kasacie:

Kościół przejęła cerkiew prawosławna. W 1922 r. został odzyskany przez katolików i przekazano zgromadzeniu sióstr Opatrzności. W 1940 r. władze radzieckie zamknęły kościół. Po II wojnie światowej kościół został częścią szpitala.

Stan zachowania: Liczne przebudowy niemal pozbawiły go barokowych detali architektonicznych.

Obecna funkcja: Szpital

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 50.41717675521838 25.750205703613346 (zwiń mapę)