Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Kamieniec Podolski (św. Mikołaj), Kamieniec Podolski, klasztor, ok. 1618

Wprowadzono: 20.08.2015 18:01 | Ost. aktualizacja: 20.08.2015 18:01 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: ok. 1618

Lokalizacja

Główna miejscowość: Kamieniec Podolski

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Ukraina, obwód chmielnicki, rejon kamieniecki

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. podolska

Kraina historyczna: Podole

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: kamieniecka

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Barokowy budynek piętrowy znajdujący się obok kościoła klasztornego. (Tokarski 2001, s. 80)

Uwagi: Pierwotny, drewniany kościół dominikański został wybudowany około 1370 r. Po pożarze z 1420 r. postawiono nowy, murowany, gotycki. W 1616 r. kolejny pożar zniszczył zespół, który został odbudowany dwa lata później. W wyniku tej odbudowy architekturę gotycką zamieniono na barokową. W latach 1672-1699 w klasztorze znajdowały się koszary janczarów, a kościół zamieniono na meczet. W 1699 r. powrócili dominikanie, a w latach 1737-1755 trwała renowacja zespołu klasztornego. 

Losy po kasacie:

W latach 1842-1846 budynek był siedzibą seminarium rzymskokatolickiego, później różne instytucje państwowe. (m.in. izba państwowa, szkoła artystyczna, muzeum Historycznego Towarzystwa Archeologicznego). Na początku XX. wieku urządzono w nim bibliotekę i przytułek. Po II. wojnie światowej znajdował się tam magazyn archiwalny.

Stan zachowania: Klasztor został zniszczony w trakcie II wojny światowej, w latach 70. przeprowadzono prace konserwatorskie i budowlane.

Obecna funkcja: Klasztor paulinów

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 48.674139 26.572972 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)