Architektura poklasztorna:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzepice (św. Jakub ap. (Większy)), Krzepice, kościół klasztorny, 1357 r.

Wprowadzono: 21.08.2015 00:06 | Ost. aktualizacja: 21.08.2015 00:06 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1357 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Krzepice

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. śląskie, pow. Kłobuck, gm. Krzepice

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • kościół św. Jakuba Apostoła, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 42-160, Krzepice, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Księstwo Warszawskie

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: gnieźnieńska

Informacje szczegółowe

Styl: gotyk
Opis architektoniczny:

Kościół gotycki z renesansowymi i barokowymi przebudowami, orientowany, murowany, jednonawowy, oskarpowany, z symetrycznymi kaplicami przy nawie, z wieżą od zachodu. Nakrywają go dachy dwuspadowe z sygnaturką, a wieżę wieńczy cebulasty hełm z dwukondygnacyjną latarnią. Prezbiterium, zamknięte trójbocznie i szersza od niego nawa są przesklepione kolebką z lunetami (Pilch 2008, s. 306).

UWAGI: Powstał jako fundacja Kazimierza III Wielkiego. Odnawiany w 1548 r. Przebudowany po pożarze, przed 1628 (m. in. kaplica północna), wg projektu Valentina von Säbischa z Wrocławia, ponownie spalony podczas potopu szwedzkiego w 1656 r. i odbudowany przez cieślę Jakuba Niemolę. Kolejny pożar w 1660 r., odbudowany i wzbogacony o kaplicę od południa, sklepienie nad prezbiterium i nowy dach w 1689 r. (Pilch 2008, s. 306).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Kościół parafialny.

Rejestr zabytków: WUOZ Katowice 1118/69 (R/513/57) z 27.12.1969 r. oraz 54/78 z 16.02.1978 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.970919119480364 18.724637085983204 (zwiń mapę)

Foto

Widok od północy na kościół z 2.03.2007 r.,  
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Awi%C4%99tego_Jakuba_Aposto%C5%82a_w_Krzepicach#/media/File:Krzepice1.JPG