Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Kamień Koszyrski (św. Michał Archanioł), Kamień Koszyrski, kościół klasztorny, ok. 1637

Wprowadzono: 24.08.2015 15:50 | Ost. aktualizacja: 24.08.2015 15:50 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: ok. 1637

Lokalizacja

Główna miejscowość: Kamień Koszyrski

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Ukraina, obwód wołyński, rejon kamieński

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Kościół murowany

Losy po kasacie:

Do 1939 r. kościół parafialny, po II wojnie światowej budynek przejęty przez władzę sowiecką.

Stan zachowania: Zachowany, lecz zatracił całkowicie swój pierwotny wygląd.

Obecna funkcja: Zakład wyrobów cukierniczych

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 51.6241667 24.96055560000002 (zwiń mapę)