Architektura poklasztorna:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzepice (św. Jakub ap. (Większy)), Krzepice, klasztor, 1486 - 1521 r.

Wprowadzono: 26.08.2015 12:59 | Ost. aktualizacja: 26.08.2015 12:59 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1486 - 1521 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Krzepice

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. śląskie, pow. Kłobuck, gm. Krzepice

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Księstwo Warszawskie

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: gnieźnieńska

Informacje szczegółowe

Styl: gotyk
Opis architektoniczny:

Usytuowany po północnej stronie kościoła, połączony z nim gankiem na piętrze, nad przesklepionym przejazdem. Pierwotnie gotycki, murowany, na planie prostokąta, piętrowy, z przybudówkami od wschodu i zachodu, nakryty dachem dwuspadowym, początkowo miał dwutraktowy układ wnętrz, późniejsze sklepienia kolebkowe. Na piętrze sala przekryta sklepieniem sieciowym z XVI w. (Pilch 2008, s. 306-307).

UWAGI: Przebudowany po pożarze w 1656 r. (Pilch 2008, s. 307).

Losy po kasacie:

Częściowo rozebrany w 1810 r., remontowany w XIX i XX w. w ocalałej części (Pilch 2008, s. 307).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Plebania.

Rejestr zabytków: WUOZ Katowice 1119/69 z 27.12.1969 r. oraz 55/78 z 16.02.1978 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.9711319363438 18.72423475463097 (zwiń mapę)